پروفیل آلومینیوم شیاردار 40 در40 سبک

3124

واحد : متر


توضیحات محصول


شیار وزن متر طول

(کیلوگرم/m)
مساحت

(Cm2)
 Wy

(Cm3)
Wx

(Cm3)
Iy

(Cm4)
 Ix

 (Cm4)
طول شاخه

 (Cm)
پوشش جنس نام پروفیل
10 1/15 4/33 4/2 4/2 6/72 6/72 600 آنودایز نقره ای آلومینیوم 6063 40*40

سبک

0 نظر


نظر بدهید