پروفیل آلومینیوم شیاردار 30 در 30

3142

غالبا در تولید کابینتهای صنعتی استفاده می گردد. ترجیها پروفیلهای 30*30 برای سازه های سبک مصرف می گردد. موارد مصرف دیگر این پروفیل ها برای پانلها، استندها، ویترین ها و... می باشد.


توضیحات محصول


شیار وزن متر طول

(کیلوگرم/m)
مساحت

(Cm2)
 Wy

(Cm3)
Wx

(Cm3)
Iy

(Cm4)
 Ix

 (Cm4)
طول شاخه

(Cm)
پوشش جنس نام پروفیل
8 0/8 3/22 1/8 1/8 2/91 2/91 600 آنودایز نقره ای آلومینیوم 6063 30*30

0 نظر


نظر بدهید