پروفیل 5 خم 5 ساده

2993

جنس : آلومینیوم 6063 پوشش : آنودایز نقره ای وزن متر طول : 0.95 کیلوگرم


توضیحات محصولپروفیل 5خم 5 ساده جنس آلومینیوم 6063
  پوشش آنودایز نقره ای
  وزن متر طول 0.95 کیلوگرم

0 نظر


نظر بدهید