نسخه ای برای نجات صنعت

نسخه ای برای نجات صنعت

باید صنعت را بازجویی کرد؛ نه کمک!

اشتغال و تولید در سال اقتصادمقاومتی، بهانه گفت و گو با سیدصدرالدین نجاتی گیلانی بود. گفت و گویی که برخلاف پیش بینی سر از مسیر دیگری درآورد و ریشه مشکلات را در عملکرد صنعت دانست. این پروفسوردر مدیریت استراتژیک و رئیس پیشین دانشگاه تی‌ساید و برنده جایزه سلطنتی انگلستان در مدیریت راهبردی اعتقاد دارد که دولت باید از نقش پدر مهربان برای تولید خارج شده و حمایت همیشگی را از صنعت دریغ کند؟ او تأکید دارد که همین حمایت و تقاضای حمایت باعث شده تا ما صنعت وابسته به دولت داشته باشیم. تولید کننده باید با اجتماع ارتباط برقرار کند؛ برای جامعه هزینه کند و  بچه های مدرسه را برای دیدن کارخانه خود دعوت کند! این گفت وگو در نهایت به این نتیجه رسید که صنعتگرانی که به دنبال باج خواهی از دولت هستند را باید بازجویی کرد؛ نه کمک!  آنچه می خوانید بخشی از گفتگو با رئیس دانشگاه صحار عمان است؛